Lidé v pohybu

Upozorňujeme na web a příručku Lidé v pohybu, který se obšírně zabývá inspiracemi pro práci s tématy uprchlictví a migrace. Oba informační zdroje byly vytvořeny v rámci projektu Skauti na Zemi, společného projektu organizace NaZemi a Junáka – český skaut.

NaZemi je nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.

Junák – český skaut má více než 55 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.

V materiálech, na které odkazujeme níže, můžete najít metodickou podporu pro práci s kontroverzními tématy, rychlou orientaci v tématech migrace a uprchlictví. Nabídnuto je velké množství hotových aktivit, námětů a programů a také příručka Lidé v pohybu ke stažení.

Odkaz na web: https://lidevpohybu.eu/