MAĎARSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Zvláštností maďarského vzdělávacího systému je, že institucionální struktury a struktura vzdělávacích programů nejsou vzájemně sladěny. Institucionální struktura systému a přítomnost programů umožňujících včasnou selekci vykazují podobnosti se středoevropskými a bývalými socialistickými zeměmi. Obsahová struktura systému, jednotná a všeobecná fáze vzdělávání se rozšířila a středoškolské vzdělávání lze charakterizovat většími možnostmi přechodu. Obecná fáze vzdělávání trvá v maďarském vzdělávacím systému do 16 let. Účast na středoškolském vzdělávání, které nabízí širokou škálu programů, je poměrně vysoká. V rámci středoškolského vzdělávání se podíl studentů studujících v programech vedoucích k získání maturity a nabízejících přechod k terciárnímu vzdělávání pohybuje kolem mezinárodního průměru.

Organizace vzdělávacího systému

Předškolní vzdělávání

Tento stupeň vzdělávání je považován za rozhodující integrovanou součást školského systému. Je určen pro děti od 3 do 7 let. Od roku 2015 je účast v předškolním vzdělávání na tomto stupni (mateřská škola) povinná od 3 let věku (před rokem 2015 byl povinný pouze poslední ročník – po dosažení 5 let věku), i když z vývojových důvodů jsou stanoveny výjimky.

Veřejnoprávní instituce mohou vybírat poplatky pouze za služby nad rámec svých základních úkolů, mezi něž patří např. mimoškolní aktivity, stravování, exkurze atd. V současné době se míra docházky, pokud jde o věkové skupiny 3-5 let, pohybuje těsně nad 86 %. Průměrná délka účasti dětí ve věku 3-7 let v předškolním vzdělávání je něco málo přes 3 roky (3,3), což je nejvyšší průměrná hodnota v Evropě.

V Maďarsku se mateřská škola nazývá óvoda („místo péče“). Děti navštěvují mateřskou školu ve věku 3-6/7 let (do školy jdou v roce, kdy mají 7. narozeniny). Docházka do mateřské školy je povinná od 3 let věku, i když z vývojových důvodů se dělají výjimky. Ačkoli mateřské školy mohou zahrnovat programy v předmětech, jako jsou cizí jazyky a hudba, děti tráví většinu času hrou. V posledním roce se děti začínají připravovat na docházku do základní školy. Většina mateřských škol je financována státem. Učitelé mateřských škol musí mít diplom.

Základní vzdělávání

Děti nastupují do základní školy, když dosáhnou školní zralosti, obvykle v roce, kdy mají šesté narozeniny (sedmé, pokud se narodily po 31. květnu). Základní vzdělávání může trvat 4, 6 nebo 8 let. Nejrozšířenější je osmileté vzdělávání, další dvě možnosti byly zavedeny na počátku 90. let 20. století.

Mezi předměty patří literatura, gramatika, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, environmentální výchova (od 1. do 5. třídy), biologie (od 6. třídy), zeměpis (od 6. třídy), dějepis (od 5. třídy), dějiny umění, fyzika (od 6. třídy), chemie (od 7. třídy), jeden nebo dva cizí jazyky (obvykle angličtina, němčina nebo francouzština).

Středoškolské vzdělávání

Středoškolské vzdělávání trvá obvykle 4 roky. Na gymnáziích může trvat i 5, 6 nebo 8 let podle toho, kolik let žák strávil na základní škole. Od roku 1997 se číslování ročníků na střední škole řídí číslováním ročníků na základní škole (tj. po 8. ročníku základní školy přechází žák do 9. ročníku, což je vlastně 1. ročník střední školy).

Existují tři druhy středních škol:

  • gymnázium (neprofesní; připravuje studenty na vysokoškolské studium; vyučuje alespoň 2 cizí jazyky)
  • Szakközépiskola (střední odborná škola. Poskytuje také „maturitní zkoušku“ otevírající vysokoškolský vzdělávací program. )
  • Szakmunkásképző Szakiskola (střední odborná škola. Nabízí také „překlenovací“ programy na pomoc žákům se slabými výsledky na základní škole.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Známka Percenta Popis CZ ekvivalent
5 86.00 – 100.00 Jeles (Výborný) 1
4 71.00 – 85.99 Jó (Dobrý) 2
3 61.00 – 70.99 Közepes (Prumerný) 3
2 51.00 – 60.99 Elégséges (Dostačující) 4
1 0.00 – 50.99 Elégtelen (Nedostatečný) 5

Hodnocení třístupňové

Známka Popis CZ ekvivalent
5 Kiválóan megfelelt (Výborný) 1
3 Megfelelt (Dostačující) 3
1 Nem felelt meg (Fail) 5

Zdroje:

https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/Education%20in%20Hungary/school-system-hungary

https://www.scholaro.com/db/countries/hungary/education-system

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf