Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Materiály – MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ (do A2)

do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ

Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka

 • Garlin, E.: Materiály KIKUS. META, o.p.s. (2016) – možnost koupě
  • Ucelený systém výuky nejen dětí, které neumí číst a psát. Zahrnuje obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí, metodické pokyny.
 • Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. (2018) – volně ke stažení
  • Volně dostupný pracovní sešit pro úplné začátečníky bez znalosti čtení a psaní. Obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity. Součástí publikace je metodická část.
Širší výčet literatury (rozbalíte kliknutím)
 • Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
 • Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ – pro žáky cizince.
 • Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016.
 • Hanzová, M., Kamiš, K.: Učíme se česky 1, 2. Pansofia 2002, 2010.
 • Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
 • Kubíčková, K.: Abeceda – karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
 • Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.
 • My.Aktivity, o.p.s.: 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned. Praha 2019.
 • Převrátilová, S. a kol.: Adaptovaná próza: O pejskovi a kočičce. Akropolis 2019.
 • Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
 • Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
 • Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek 2008.

Metodiky pro učitele

 • Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál. (2011) – momentálně dostupné pouze v knihovnách
  • Kniha obsahuje náměty, jak využít pro výuku malých cizinců běžné školní pomůcky prvního stupně základních škol. Zaměřuje se na zvládání měkčení, ohýbání slov, jednotného a množného čísla, rodů podstatných jmen a mnoho dalšího.
 • Linhartová, T., Stralczynská Loudová, B.: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s. (2014, 2015, rozšířené vydání 2018) – volně ke stažení
  • Ucelený průvodce procesem začleňování dětí, které přicházejí do mateřských škol bez znalosti češtiny. Kniha nabízí řadu konkrétních praktických pomůcek např. komunikační kartičky nebo náměty na hry.
 • Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. NIDV. (2017) – volně ke stažení
  • Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců.
Širší výčet literatury (rozbalíte kliknutím)
 • Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
 • Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
 • Doleží, L. a kol.: Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
 • Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2016.
 • Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
 • Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV 2016.
 • Kmentová, M.: Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál 2018.
 • Kolektiv autorů: Modelové (jazykové) lekce pro pedagogy MŠ. Časopis Zvoní! Člověk v tísni 2015, č. 8.
 • Linhartová, T., Stralczynská Loudová, B.: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s. 2014, 2015, rozšířené vydání 2018.
 • Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
 • Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
 • Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Pomůcky a materiály pro rozvoj komunikačních kompetencí

 • Speciálně pedagogické pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Učební systém Logico Piccolo. Praha: Mutabene 2000.
 • Montessori pomůcky
 • Swierkoszová, J.: Metoda dobrého startu. Ostrava: Kasimo 1998.
 • Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
Širší výčet literatury (rozbalíte kliknutím)
 • Bezděková, J.: Učíme naše děti mluvit. SEVT 2008.
 • Dvořák, J.: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Svojtka 2006.
 • Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2011, 2016.
 • Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
 • Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj – pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
 • Fialová, I.: Rozumíš mi? Praha: Blug 1997.
 • Linc, V. Tabulky ke čtení I. SPN 1988.
 • Michalová, Z.: Základy čtení. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2005.
 • Martínek, Z.: Cvičné texty pro pomalejší čtenáře. Praha: Blug 2002.
 • Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.
 • Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.
 • Nováková, I.: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení. Pro začínající čtenáře. Portál 2016.
 • Pavlová, J., Pišlová, S.: Barevná čeština (pro prvňáky). SPN 2007.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro druhý ročník. Praha: SPN 2006.
 • Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B – P – N – D – F – V- K. Computer Press 2008.
 • Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
 • Rotraut, S. Bernerová: Obrázkové příběhy (Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc). Paseka 2011, 2015.
 • Staudková, H.: Pracovní sešit ke slabikáři (1. a 2. díl). Praha: Alter 2009.
 • Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
 • Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
 • Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.
 • Šplíchal, A.: Nauč mě mluvit. Axióma 2012.
 • Treuová, H.: Čítanka pro dyslektiky I. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1997.
 • Žáček, J.: Slabikář. Praha: Alter 2012.
 • Žáček, J.: Moje první čítanka. Praha: Alter 2009.
 • Žáček, J.: Malý čtenář. Praha: Alter 2011.