Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

Máme radost, že Vám můžeme nabídnout a zveřejnit Metodické doporučení MŠMT pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), které vydalo MŠMT 2. 9. 2021.

Materiál k dispozici zde – Metodika pro poskytování služeb ŠPZ

Svoje dotazy a doplňující otázky můžete směřovat na: Alici Kourkzi – Kašlíkovou, garantku vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných, alice.kourkzi@npi.cz