Metodické texty pro práci s ukrajinskými žáky

Původní zdroj je web NPI k podpoře Ukrajinců.

V souvislosti s nástupem velkého množství ukrajinských dětí do českých škol v září 2022 jsme připravili metodické materiály pro výuku v jazykově pestrých třídách. Mezi materiály naleznete metodická doporučení, pracovní listy, aktivity do výuky, přístupy k hodnocení. Chtěli bychom tak pomoci učitelům přizpůsobit výuku předmětů pro třídy se žáky s odlišným mateřským jazykem.

Oborový obsah je velmi důležitý, nicméně pro žáka, který nehovoří vůbec česky, je důležité ze vzdělávacího obsahu vybrat opravdu jen to nezbytné, to, čemu je schopen se svou úrovní jazyka porozumět a čeho lze následně dosáhnout. Požadavky je potom možné stupňovat se zvyšující se úrovní českého jazyka. Z každé hodiny by si žák měl odnést pár slovíček nebo frází. Je třeba vzít v potaz, že se učí především česky a potřebuje se integrovat. Ideální je vést žáka k tomu, aby si vedl slovníček, knihu výstřižků a portfolia.

Určitě stojí za to, podívat se i na předměty, které přímo neučíte. Dostanete tak lepší přehled o tom, jak o výuce žáků s odlišným mateřským jazykem přemýšlejí jednotlivé obory.

Úvod

Vzdělávací obory

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Dramatická výchova

Taneční a pohybová výchova

Dějepis

Proč brouci (ne)budovali komunismus

Rubínové kříže – UPA

Jaký byl život v britském impériu

Ukrajina a Československo mezi Hitlerem a Stalinem

Jak římský císař udržoval svoji moc

Výchova k občanství

Zeměpis