Metodické texty pro práci s žáky s OMJ v předmětech

Původní zdroj je web NPI k podpoře Ukrajinců.

K tématu podpory žáků s OMJ obecně nabízíme obecná pravidla, jak postupovat:)

Výukové materiály pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ  (Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 2022)

Výukové materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, který zahrnuje předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jeho cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk. Materiál vznikl v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a je realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Autorkami jsou: Mgr. Dita Macháčková a BcA. Alina Pylaeva. Zdroj: zde

Soubory ke stažení:

Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ (pdf, 75,22 MB)

Příloha k souboru výukových materiálů (pdf, 1,06 MB)

Český jazyk (pdf, 1,87 MB)Dějepis (pdf, 1,85 MB)

Fyzika (pdf, 1,89 MB)

Chemie (pdf, 1014,17 kB)

Matematika (pdf, 1,49 MB)

Přírodopis (pdf, 2,78 MB)

Výchova k občanství (pdf, 1,43 MB)

Zeměpis (pdf, 2,29 MB)

Příloha k souboru výukových materiálů – 2023 (pdf, 362,12 kB)

Český jazyk – 2023 (pdf, 1,4 MB)

Dějepis – 2023 (pdf, 2 MB)

Fyzika – 2023 (pdf, 1,32 MB)

Chemie – 2023 (pdf, 873,06 kB)

Matematika – 2023 (pdf, 605,07 kB)

Přírodopis – 2023 (pdf, 4,04 MB)

Výchova k občanství – 2023 (pdf, 2,46 MB)

Zeměpis – 2023 (pdf, 6,65 MB)

Pracovní listy – předměty (META o.p.s.)

Výukové materiály připravené META o.p.s naleznete zde: https://inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety

Sdílíme odkazy přímo na web organizace, kde naleznete mnoho inspirace pro jednotlivé předměty.

Pracovní listy ke stažení a další materiály a tipy do výuky najdete pod jednotlivými předměty. Obecně vycházejí z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Odborný článek

Odborný článek, který publikovali naši kolegové a lektoři webináře Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis Radim Ošmera a Darina Mísařová v časopise Geografické rozhledy.

V souvislosti s nástupem velkého množství ukrajinských dětí do českých škol v září 2022 jsme připravili metodické materiály pro výuku v jazykově pestrých třídách. Mezi materiály naleznete metodická doporučení, pracovní listy, aktivity do výuky, přístupy k hodnocení. Chtěli bychom tak pomoci učitelům přizpůsobit výuku předmětů pro třídy se žáky s odlišným mateřským jazykem.

Oborový obsah je velmi důležitý, nicméně pro žáka, který nehovoří vůbec česky, je důležité ze vzdělávacího obsahu vybrat opravdu jen to nezbytné, to, čemu je schopen se svou úrovní jazyka porozumět a čeho lze následně dosáhnout. Požadavky je potom možné stupňovat se zvyšující se úrovní českého jazyka. Z každé hodiny by si žák měl odnést pár slovíček nebo frází. Je třeba vzít v potaz, že se učí především česky a potřebuje se integrovat. Ideální je vést žáka k tomu, aby si vedl slovníček, knihu výstřižků a portfolia.

Určitě stojí za to, podívat se i na předměty, které přímo neučíte. Dostanete tak lepší přehled o tom, jak o výuce žáků s odlišným mateřským jazykem přemýšlejí jednotlivé obory.

Jak podporovat žáky z Ukrajiny – metodické listy – předměty

Úvod

Vzdělávací obory

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Dramatická výchova

Taneční a pohybová výchova

Dějepis

Proč brouci (ne)budovali komunismus

Rubínové kříže – UPA

Jaký byl život v britském impériu

Ukrajina a Československo mezi Hitlerem a Stalinem

Jak římský císař udržoval svoji moc

Výchova k občanství

Zeměpis