Metodika MŠMT pro školy k podpoře ukrajinských žáků – zveřejněna

MŠMT vydalo soubor metodických otázek a opovědí, jedná se o komplexní materiál, který řeší všechny základní otázky a postupe, které se váží k řešení situaci ukrajinských dětí a žáků po příchodu do ČR.

Prosím prostudujte si materiál, NPI ČR je Vám k dispozici k dalším konzultacím.

https://www.edu.cz/ukrajina/faq-ukrajina/

Ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů – pro MŠ

Pro zjednodušení hledání jsme vám připravili přímo do souboru soupis české a ukrajinské verze pro MŠ (či PDF).

Ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů – pro ZŠ

Pro zjednodušení hledání jsme vám připravili přímo do souboru soupis české a ukrajinské verze pro ZŠ (či pdf).

Pokud nenajdete potřebný dokument na našich stránkách, prosím obraťte se na našeho krajského koordinátora s žádostí o zajištění bezplatného překladu.

Děkujeme všem kolegům ve školách za jejich práci. Halka Smolová Závorová, NPI ČR