Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Vzdělávací materiály, metodiky

Materiály členěné podle stupně vzdělání

V současnosti jsou některé materiály, které jsou vhodné pro konkrétní stupně vzdělávání, již vytříděné mezi tyto stránky:

Další materiály – ty obecné a případně zatím nezatříděné – naleznete níže.

Obecné informace o žácích s OMJ a jejich začleňování

Další weby, kde lze nalézt pomoc

Obecné rady

Adaptační koordinátor na základní škole, metodická příručka, NPI ČR 2020

  • Stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku a zabývá se počátkem integračního procesu ve škole. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává. Ke stažení celá publikace – zde: Adaptační koordinátor na základní škole (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk).

Desatera

Další materiály

Soubor materiálů „Hezky česky II“

Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). Ke stažení ZDE.

Metodický materiál „Hrajeme si s říkankami“

Ke stažení: Metodická příručka, Metodický materiál

Bulletiny věnované vzdělávání dětí a žáků cizinců

Bulletin NPI ČR, dříve NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců.

Už 15 let učíme v našich školách děti cizinců

Zpracovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Bělá pod Bezdězem a Základní a mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka.

Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠ

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) vydalo novou příručku pro lektorky a lektory, zaměřenou na výuku českého jazyka náctiletých cizinců. Autorkou příručky je Mgr.  Linda Doleží, Ph.D. Celý metodický materiál je možno stáhnout na stránce AUČCJ: http://www.auccj.cz/upload/article/488/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-2-stupen-zs-a-ss.pdf

AUČCJ již v roce 2014 vydalo metodickou příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – mladší školní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305.

Poté v roce 2015 příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-%E2%80%93-predskolni-vek-a307.

Prázdninová škola češtiny

prazdninova_skolaNárodní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky cizince publikaci Prázdninová škola češtiny.

Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. Program pro každý den je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také praktické poznámky a doporučení pro učitele.

Materiál ke stažení

 

Překlady formulářů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Již realizované překlady, které jsme zveřejnili, jsou na stránce s Tlumočením a překlady.

Hezky česky

hezky_ceskySoubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny.

Materiál ke stažení

 

 

Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky cizince na základních a středních školách

Seznam doporučených učebnic a vhodných materiálů včetně pomůcek do vyučovacích hodin pro žáky cizince na I. stupni ZŠ je rozdělen do tří částí, na období předslabikářové, pro začínající čtenáře a pro pokročilejší čtenáře.

V seznamu doporučených učebnic pro žáky cizince na II. stupni ZŠ jsou uvedeny učebnice zaměřené přímo na žáky s odlišným mateřským jazykem této věkové kategorie, ale také učebnice češtiny pro cizince obecně, tj. i učebnice autory určené pro dospělé, které jsou však dobře využitelné i pro výuku žáků cizinců na 2. stupni ZŠ. Do seznamu jsou zahrnuty také materiály neučebnicového charakteru, tj. např. adaptované texty, hry a aktivity do vyučovacích hodin apod.

Hlavním kritériem výběru učebnic pro žáky cizince středních škol byly učebnice
a učební materiály bez použití mediačního jazyka v instrukcích a gramatických výkladech. Výjimku tvoří učebnice New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt, protože ta pokrývá úroveň A2. V blízké budoucnosti ji může nahradit připravované vydání Čeština expres III a Čeština expres IV. Cizinci na středních školách mohou využívat učebnice
a doplňkové upravené literární předlohy, které jsou určeny dospělým jinojazyčným mluvčím.

Učebnice a další materiály pro výuku žáků cizinců jsou řazeny abecedně. Anotace jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) je uvedena pouze tehdy, když ji sám autor definuje.

Do seznamu doporučených učebnic a dalších materiálů pro žáky cizince byly zařazeny i některé publikace, které nemají doložku MŠMT, a proto mohou na základních a středních školách sloužit jen jako pomocné a doplňkové učební podklady.

(Zdroj: MŠMT)

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

Střední školy

Doporučené publikace od META, o.p.s.

Tyto a další učebnice (např. Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk (2018), Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk – pracovní sešit (2018)) je pak možné i zakoupit na webu META, o.p.s.

Jak se u nás věnujeme dětem a žákům cizincům

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům cizincům právě u nich ve školách.

Mateřská škola, Maxe Švabinského 664, Bílina
MŠ Sedmikráska, Benešov nad Černou 86
ZŠ Jižní IV 1750/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, 36017 Karlovy Vary
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 878/10, 326 00 Plzeň
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350
Církevní gymnázium Německého řádu, Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
SOŠ Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, 250 88 Čelákovice

Quadreso k praktickému použití

Quadreso
Národní institut pro další vzdělávání připravil pro pedagogické využití tematické Quadreso. Karetní hru zaměřenou na paměť a soustředění a odvozenou od známějšího pexesa mohou učitelé využít mimo jiné i při podpoře žáků-cizinců ve své třídě.

 

 

Český žák-cizinec

Metodická příručka ke stažení

NIDV vydal Metodiku pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců autorky Lucie Slavíkové-Boucher (Česká škola bez hranic).

Metodická příručka v koncentrované podobě popisuje typy žáků cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.

 

Jak učit matematiku ve třídách s žáky cizinci

Pod vedením pracovníků NÚV a rukou odborníků Pedagogické fakulty UK vznikla příručka pod názvem Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách, která může pomoci učitelům při výuce matematiky ve třídách s žáky cizinci. Materiál je možno stáhnout na portálu RVP.

Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol

webové stránky projektu: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-450.html
vybrané publikace: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-452.html.

Domácí vzdělávání – fakta, analýzy, diagnostika

webové stránky projektu: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-419.html
vybrané české publikace na dané téma: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-423.html.

Klára Záleská: Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020

 

Ostatní

Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)

Slovní(č)ky pro děti

Slovníky, co se mohou hodit dětem do výuky ČJ, humanitních oborů, matematiky, přírodovědy, fyziky či chemie. Můžete je dětem poskytnout, aby měli pomůcku díky které se budou v hodinách lépe orientovat.

Adio slovníky byly sestaveny v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z.s.

Tip na samostatnou práci/práci doma

Pro ty, co už umí číst a psát – Duolingo je nástroj, který lze využívat zdarma pro učení různých jazyků z různých jazyků. Češtinu je možné zatím učit se pouze z angličtiny, ale alespoň pro ty, kteří umí již dobře anglicky se toto může hodit.

Metodika pro začleňování dětí v MŠ

InBáze připravila metodiku Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do mateřských škol.

Videohospitace – Výuka češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole

NÚV publikoval na portálu RVP videohospitaci z mateřské školy s ukázkou dobré praxe začleňování cizinců do výuky.

Materiály z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

V rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy probíhá výuka učitelů češtiny a jsou zde vytvářeny materiály – a to i pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Naleznete je na stránce s materiály – doporučujeme vlevo vyfiltrovat a vybrat „Učitelství češtiny jako cizího jazyka“.