Materiály pro 2. st. ZŠ

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

 • Nosálová Barbora, Mgr.: Učíme češtinu jako druhý jazyk, (Meta, o.p.s. 2018), Český jazyk. Učebnice. Diktáty. Pravopisná cvičení. Slohová cvičení. Učebnice pro cizince. Dostupné na webu META o.p.s.
 • Kolektiv autorů: Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy (META, o.p.s., 2019)
  • Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. První dvě vymezují základní pojmy a řeší téma Získávání gramotnosti ve druhém (dalším) jazyce. Meta o.p.s. publikaci pojala shrnutí svých dosavadních zkušeností s tématem začleňování, výuky češtiny a inkluze ve výuce shromážděných za více než deset let. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka, a teprve v poslední kapitole se zabýváme zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.
  • Dostupné na webu META, o.p.s.
 • Mikolášová, J.: Spolu to zvládneme (NIDV, 2019)
 • Havlíková D., Ošmera R.(ed.): Česky s vlaštovkou 1, Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ 2019), ke stažení 
  příručka vznikla v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2019“
 • Holá, L., Bořilová, P.: Čeština Expres 3 (Akropolis, 2014)
 • Holá, L., Bořilová, P.: Čeština Expres 4 (Akropolis, 2019)
  • 2 navazují učebnice + pracovní sešit v jednom, stejný formát jako ČE 1 a 2, komunikační přístup, zjednodušená gramatika, komiks, poslechy, CD. Audionahrávky také na webu www.czechstepbystep.cz. Jazyková úroveň A2.
 • Kolektiv autorů: Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk – učebnice češtiny pro začátečníky (META a CIC, 2018)
  • Třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016-2019). Obsahuje: 12 základních komunikačních témat úrovně A1-A2, procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu, úvod do českých reálií, mnoho aktivit na procvičování výslovnosti.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka (Akropolis, 2012)
  • Adaptované texty známých českých autorů, různé žánry: povídka, scénář, divadelní hra, báseň, anekdota, cvičení na porozumění textu a gramatiku. Jazyková úroveň A2 – B2.
 • Trchová, M.: Brněnské legendy (Akropolis, 2017)
  • 10 legend o historii Brna, linoryty autorky, soubor gramaticko-lexikálních cvičení, slovník a klíč ke cvičením, CD s texty a písní J. Kainara Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. Audionahrávky také na webu www.czechstepbystep.cz. Jazyková úroveň A2.
 • Jaká je škola u mě doma (2018)
  • Cílem knihy je představit žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech, jde o zprostředkování každodenní reality ve školách formou rozhovorů s nenápadnými přesahy do reality společenské, politické či kulturní. Publikace nabízí také konkrétní aktivity a náměty pro výuku.
  • Instruktážní a doprovodná videa pro výuku žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.
 • Čeština pro cizince (NÚV)
  • Soubor krátkých instruktážních videí z oblasti: bydlení, policie, cestování, orientace, komunikace, lékárna apod. na úrovni A1, A2
 • Portál umimecesky.cz
  • Gramatika, pravopis, slovní zásoba, skladba, práce s textem formou různých typů zábavných cvičení pro 2. stupeň ZŠ.
 • Portál babadum.com
  • Zábavné procvičování slovní zásoby – 1500 slov (i nadstandartních) v 5 hrách pro 21 jazyků, včetně češtiny. (Výslovnost interpreta je diskutabilní!)
 • Janoušková, Z. a kol.: Čeština do školy (META, 2014)
  • 13 situačních videí, plánů lekcí a pracovních listů a e-learningových cvičení. Jednotlivé lekce jsou kombinací situačních frází, školní slovní zásoby a gramatiky potřebné k úspěšné komunikaci ve škole.
 • Škola s nadhledem (Fraus, s. r. o.; 2018)
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na psaní, čtení a porozumění, pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu, sloh a literární výchovu. Zábavná forma, pěkná grafika.
 • Portál onlinecviceni.cz
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu, rozděleno po ročnících.
 • Portál kurzycestinyprocizince.cz
  • V sekci Čeština do školy je 11 krátkých praktických témat a videí + transkript + cvičení ze školního prostředí. Autentická čeština v autentickém prostředí. Jazyková úroveň A1-A2.
 • Táborková, J.: Hezky česky (NIDV, 2016)
  • Soubor materiálů zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny. Pracovní listy jsou určeny žákům 1. – 9. třídy základní školy. Lekce vždy zahrnují tematické obrazové slovníky, jednoduchou gramatiku (zaměřenou vždy pouze na jediný gramatický jev) a další doplňková cvičení, zejména články prověřující porozumění textu.

Metodické materiály

 • Burcsak, R. a kol.: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Mnichov: Herausgeber 2013.
  • Gramaticko – metodická příručka, která se skládá ze 16 ucelených lekcí založených na tématech – nákupy, byt a dům, ZOO, u doktora, orientace, prázdniny apod. apod. V 2. části a na CD jsou pracovní listy. Jazyková úroveň A2.