Materiály pro MŠ

Tato sekce obsahuje jak učební materiály, tak také metodiky k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem krok po kroku pro MŠ.

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

Metodické materiály

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020

autorky: Mgr. Radana Mikšová (ředitelka MŠ Srdíčko v Praze 12), Bc. Petra Macků

Videohospitace – Výuka češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole

NÚV publikoval na portálu RVP videohospitaci z mateřské školy s ukázkou dobré praxe začleňování cizinců do výuky.