Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Materiály pro MŠ

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

Metodické materiály

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách (META, o.p.s.; 2015)

Metodická příručka pro učitele v MŠ.

Metodika integrace cizinců v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 13, 2013)

Metodika vznikla v rámci projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2013“ za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

autorky: Mgr. Radana Mikšová (ředitelka MŠ Srdíčko v Praze 12), Dagmar Ferklová, DiS., Petra Chlubnová