Materiály pro SŠ

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

 • Kolektiv autorů: Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk – učebnice češtiny pro začátečníky (META a CIC, 2018)
  • Třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016-2019). Obsahuje: 12 základních komunikačních témat úrovně A1-A2, procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu, úvod do českých reálií, mnoho aktivit na procvičování výslovnosti.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka (Akropolis, 2012)
  • Adaptované texty známých českých autorů, různé žánry: povídka, scénář, divadelní hra, báseň, anekdota, cvičení na porozumění textu a gramatiku. Jazyková úroveň A2 – B2.
 • Šabach, P., Převrátilová, S., Bulejčíková, P: První láska a jiné povídky (Akropolis, 2014)
  • 10 adaptovaných povídek z několika autorových knih, konverzační, gramatická a lexikální cvičení, slovník, klíč ke cvičením, CD s texty. Jazyková úroveň B1.
 • Pawlowská, H., Převrátilová, S., Bulejčíková, P.: Košík plný milenců (Akropolis, 2015)
  • Adaptované povídky a fejetony známé autorky, ilustrace, konverzační, gramatická a lexikální cvičení, slovník, klíč ke cvičením, CD s texty. Jazyková úroveň B2.
 • Kotková, R.: Karel Čapek „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“ (ASA, 2009)
  • Devět upravených povídek Karla Čapka, výběrový česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Jazyková úroveň B2.
 • Holá, L.: Malostranské povídky. Praha: Akropolis 2011.
  • Upravený medailon Jana Nerudy, šest jeho adaptovaných povídek, soubor gramaticko-lexikálních cvičení, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením, CD s nahrávkou textů v plném rozsahu. Jazyková úroveň B1.
 • Kotišová, M.: Rossumovi univerzální roboti (2011)
  • Divadelní hra K. Čapka R.U.R. jako adaptovaná četba, slovníček. Jazyková úroveň B1-B2.
 • Jaká je škola u mě doma (2018)
  • Cílem knihy je představit žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech, jde o zprostředkování každodenní reality ve školách formou rozhovorů s nenápadnými přesahy do reality společenské, politické či kulturní. Publikace nabízí také konkrétní aktivity a náměty pro výuku.
  • Instruktážní a doprovodná videa pro výuku žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.
 • Čeština pro cizince (NÚV)
  • Soubor krátkých instruktážních videí z oblasti: bydlení, policie, cestování, orientace, komunikace, lékárna apod. na úrovni A1, A2.
 • Portál umimecesky.cz
  • Gramatika, pravopis, slovní zásoba, skladba, práce s textem formou různých typů zábavných cvičení pro SŠ.
 • Škola s nadhledem (Fraus, s. r. o.; 2018)
  • On-line cvičení na psaní, práci s textem, pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu, sloh a literaturu. Zábavná forma, pěkná grafika.

Inspirace: Bezplatné jazykové kurzy pro žáky SŠ v Praze hrazené magistrátem hl. m. Prahy