Slovníky

Tipy na slovníky, které se mohou hodit jak pro učitele, tak pro žáka s odlišným mateřským jazykem. (Přidáváme odkazy do různých internetových obchodů pro informaci o titulu, knihy je možno koupit v mnoha knihkupectvích, ceny se mohou lišit. tato stránka má sloužit k rychlé orientaci v nabídce, neslouží jako doporučení žádného internetového obchodu.)

Angličtina

Arabština

 • Ilustrovaný arabsko-český slovník , slovník obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života, je přehledný, s detailním rejstříkem pro rychlé a jednoduché použití.

Bulharština

Čeština

Čínština

 • 1000 čínských slovíček, Petra Ťulpíková, praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování čínských slovíček. na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte, každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat, na konci najdete souhrnný česko-čínský slovník se všemi slovy uvedenými v knížce. Vhodný pro žáky z Číny, začátečníky.
 • Elektronická kniha: Čínský slovník na cesty, Kamil Hanák, ilustrovaná příručka pomůže s jazykovou slovní zásobou v situacích, s nimiž se turisté v zahraničí nejčastěji setkávají, slovíčka i fráze (na letišti, na nádraží, v hotelu, v obchodech, v lékárně), vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka i s výslovností a často používané výrazy, s pomocí této příručky se budeme v cizině moci zeptat na cestu, koupit si jízdenku či vyměnit peníze v bance.
 • Čínsko-český ilustrovaný dvojjazyčný slovník, slovník obsahuje více než 6000 slov a frází. vhodný pro druhý stupeň, starší žáky.
 • Překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v čínštině, překladové slovníčky vydalo SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. v roce 2002, META o. p. s. nechala přeložit do čínštiny.

Francouzština

Mongolština

 • Je možné používat mobilní aplikaci MNCZ s vědomím toho, že překládá stroj (vyzkoušeno žáky ZŠ, SŠ) – zde
 • Klasických slovník Mongolsko-český slovník z roku 1987 (bohužel není téměř k sehnání, mohl by být k nalezení v antikvariátech, je však vyzkoušený a osvědčený)
 • Přehled gramatiky „Česká gramatika v kostce“. Чех хэлний хураангуй дүрэм je mongolská verze čtyřstránkové příručky o něco většího formátu než A4, tištěné na oboustranně laminované křídě.
 • Slovníčky k jednotlivým předmětům od sdružení META: https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/mongolstina
 • Lingea: Česko mongolská konverzace se slovníkem a gramatikou (málo slovíček k použití ve škole, ale některá se hodí). Konverzace obsahuje: 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech, 6 000 hesel ve slovníku (pouze v knize), doporučení a upozornění, přepis výslovnosti všech frází, 21 stran gramatiky, 11 stran praktických informací o zemi.
 • Audio slovník – mongolština, audio slovník byl sestaven v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z. s.

Portugalština

 • Obrázkový portugalsko-český slovník, Davies Helen, Hejtmánková Radka, Penilo Pedro, obsahuje více než 2000 běžně používaných portugalských slov, slovních a větných spojení spolu se situačními obrázky, které pomohou lépe si zapamatovat slovíčka, přímo u obrázků jsou slovíčka napsána v malých 1A45 rámečcích a obláčcích. Na každé stránce jsou pak všechna ještě jednou souhrnně uvedena ve velkém rámečku společně s českým překladem.

Ruština

 • Ilustrovaný rusko–český slovník, bohatě ilustrovaný slovník seznamuje se slovní zásobou, kterou lze využít v různých situacích: při cestování, obchodním jednání, nakupování apod., tematicky uspořádaná příručka se věnuje základním tématům každodenního života (lidé, zdraví, služby, nakupování, stravování, doprava, sport apod.), obrázky s ruským výrazem, přepisem výslovnosti a českým ekvivalentem jsou doplněny dalšími užitečnými slovíčky a frázemi vhodnými pro konverzační účely, použití usnadňuje ruský a český rejstřík použitých výrazů.
 • Česko-ruský a rusko-český obrázkový slovník, obsahuje více než 2000 běžně používaných ruských slov, slovních a větných spojení spolu se situačními obrázky, které pomohou lépe si zapamatovat slovíčka. Přímo u obrázků jsou slovíčka napsána v malých rámečcích a obláčcích. Na každé stránce jsou pak všechna ještě jednou souhrnně uvedena ve velkém rámečku společně s českým překladem.
 • Překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině, překladové slovníčky vydalo SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. v roce 2002.
 • Audio slovník – ruština, audio slovník byl sestaven v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z. s.

Srbochorvatština

 • Srbsko-český a česko-srbský slovník, obsahuje více než 19 300 srbských výrazů a 26 900 českých ekvivalentů v srbsko-české části, 19 800 českých výrazů a 29 000 srbských ekvivalentů v česko-srbské části.
 • Česko – srbský slovník, Radojković Kubešová Branka, první Česko-srbský slovník, který je určen současným uživatelům, s aktuální slovní zásobou, opatřen úvodem v obou jazycích a stručným slovníčkem slov stejného znění a rozdílného významů, obsahuje více než 50 000 hesel, 5000 slovních vazeb a 3000 frazeologismů, dosud nejrozsáhlejší česko-srbský slovník na českém trhu.
 • Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník, Dubravka Sesar nejnovější slovník od renomované chorvatské bohemistky přináší podrobné lexikografické zpracování chorvatsko-české terminologie, vedle slovníkové pasáže (cca 18000 hesel plus obvyklé konverzační fráze) kniha přináší přehled gramatiky a úvod k soudobému vývoji chorvatského jazyka.

Španělština

 • 1000 španělských slovíček, ilustrovaný slovník, Diego Arturo Galvis Poveda, Eliška Jirásková, znázorňuje běžné životní situace, postavy, věci ap. k procvičování španělských slovíček určený začátečníkům, zejména dětem, u každého slova je uveden fonetický přepis výslovnosti a český překlad, každý tematický celek je doplněn jednoduchými frázemi, v závěru knihy je česko-španělský slovník slov vyskytujících se na obrázcích.
 • Obrázkový španělsko-český slovník, vhodný pro 1. stupeň a žáky začátečníky 2. stupeň.

Ukrajinština

 • Ukrajinsko-český / česko-ukrajinský kapesní slovník – Vladimír Uchytil, slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů, obsahuje cca 20.000 hesel. Slovní zásoba je zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Vhodný pro 1. i 2. stupeň.
 • 1000 ruských slovíček, Julia Mamonova, praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování ruských slovíček, na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte, každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat, v závěru se nachází souhrnný česko-ruský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k ruské výslovnosti (existuje kniha, e-kniha).
 • Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník 1, Hrachová Jana Dolanská, tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je ukrajinština a chtějí se zdokonalit v češtině, cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují, přes 1600 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb.
 • Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník 2, Hrachová Jana Dolanská, druhý díl česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku navazuje na první díl a rozvíjí terminologii v dalších oblastech každodenního života, jako první díl je určen primárně ukrajinským rodilým mluvčím, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat v typicky českých reáliích, ve slovníku se tak vedle spisovných hesel objevují i běžně užívané hovorové výrazy. Slovník ale mohou využít i studenti ukrajinského jazyka nebo samouci jako doplňkový zdroj slovní zásoby při výuce v jazykových kurzech, přes 1800 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií
 • Ukrajinsko-český česko-ukrajinský šikovný slovník, … nejen do školy, reflektuje nejnovější pravidla ukrajinského pravopisu, která byla přijata v pravopisné reformě v roce 2019, slovník obsahuje běžně užívaná slova a obraty ze současné spisovné i hovorové ukrajinštiny, rámečky v konverzační části slovníku jsou zaměřeny na zajímavosti ze života Ukrajinců a specifika, se kterými se lze na Ukrajině setkat, 37 000 hesel, 7 000 příkladů, idiomů a frází významů, 68 000 překladů, 66 stran konverzačních okruhů vhodných pro školní výuku, 70 studijních poznámek. Vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ.
 • Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Růžena Šišková, připraven ve spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, přináší v ukrajinsko-české části přibližně 24 300 ukrajinských výrazů a 33 200 českých ekvivalentů, v česko-ukrajinské části asi 32 400 českých výrazů a 55 100 ukrajinských ekvivalentů. Jeho předností je přehledné grafické uspořádání hesel, které usnadňuje vyhledávání základních gramatických údajů, kontextových charakteristik, užitečných slovních spojení a nejběžnějších frazeologizmů. Slovník zahrnuje i odbornou terminologii z mnoha vědních oborů i častěji užívané hovorové výrazy včetně nespisovných. Přílohu tvoří samostatný slovníček českých a ukrajinských zkratek. Slovník je určen nejširšímu okruhu česky nebo ukrajinsky hovořících uživatelů, kteří potřebují porozumět psaným textům a domluvit se v běžných situacích. Vhodný pro starší žáky.
 • Audio slovník – ukrajinština, audio slovník byl sestaven v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z. s.

Vietnamština

 • FB veřejná skupina pro učení češtině pro Vietnamce zde.
 • Slovníček odborné terminologie z výukových materiálů, Klub Hanoi, 2014  Slovník vychází ze zájmu klientů o odborné vzdělávání a podnikatelské a zaměstnanecké aktivity v rámci projektu s názvem „Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním“, č. CZ.1.04/3.3.05/75.00005, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů příslušných rekvalifikačních kurzů, které úspěšně absolvovali účastníci výše zmíněného projektu, anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků, kteří danou oblast znají. Kromě čistě řemeslných či oborově specializovaných slovníčků zde najdete i odborné termíny pro oblast podnikání a zaměstnání, včetně slovní zásoby integračního základu, jenž byl součástí kvalifikačního vzdělávání uvedeného projektu a bez něhož se neobejde žádný cizinec, který na území ČR vykonává výdělečnou činnost. Byl sestaven organizací Klub Hanoi v rámci projektu „Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním“, č. CZ.1.04/3.3.05/75.00005, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR v roce 2014.
 • Nguyen Thi Binh Slavická, 1000 vietnamských slovíček, Edika  Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-vietnamský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k vietnamskému jazyku, původu a výslovnosti. Vhodný pro mladší i starší žáky – prvotní seznámení s češtinou.
 • Náročnější a dražší slovník: Velký učební Česko – Vietnamský slovník (autoři Iva Vasilijeva a Nguyen Quyet Tien). Má celkem 6 dílů. Slovník je nejen překladový (kde ke slovu českému je přiřazeno odpovídající slovo vietnamské), ale i výkladový, tj. u mnoha termínů je také jejich definice ve vietnamštině. Slovník také uživatele seznamuje s důležitými informacemi o české kultuře. Může se mu hodit během studia na SŠ i VŠ.
 • Česko-vietnamský ilustrovaný slovník 1. Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je vietnamština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují. Přes 1600 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb.
 • Česko-vietnamský ilustrovaný slovník 2. Druhý díl česko-vietnamského ilustrovaného slovníku navazuje na první díl a rozvíjí terminologii v dalších oblastech každodenního života. Jako první díl je určen primárně vietnamským rodilým mluvčím, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat v typicky českých reáliích. Ve slovníku se tak vedle spisovných hesel objevují i běžně užívané hovorové výrazy. Slovník ale mohou využít i studenti vietnamského jazyka nebo samouci jako doplňkový zdroj slovní zásoby při výuce v jazykových kurzech. Přes 1800 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií.
 • Překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině, překladové slovníčky vydalo SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. v roce 2002.
 • Audio slovník – vietnamština, audio slovník byl sestaven v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z. s.
 • Perlička 🙂 čtení vietnamsky v časopisu Kamarád pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.