MOLDAVSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Konvence pro klasifikaci

Nejnižší známka v moldavském vzdělávacím systému je 1, nejvyšší 10. Pro úspěšné absolvování kurzu, předmětu nebo zkoušky musí student získat známku 5 nebo vyšší.

Mateřská škola

V Moldavsku přijímají mateřské školy děti od 3 do 5-6 let.

Základní a střední vzdělávání

 1. Ve školním roce 2007-2008 existovalo v Moldavsku deset typů základních a středních škol:
 2. Základní školy, 1.-4. třída
 3. Gymnázia, 1.-9. třída
 4. Lycea, třídy 1-12, maturitní zkouška
 5. Všeobecné školy, 1.-11. třída, bez zkoušky Bacalaureat, nelze pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání.
 6. Večerní školy
 7. Odborné školy, 1 rok (12. třída), bez zkoušky Bacalaureat, nelze pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání
 8. Odborné školy, 3 roky (10-12 tříd), bez zkoušky Bacalaureat, ale mohou pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání
 9. Odborná lycea, 3 roky (10-12 tříd), zkouška Bacalaureat
 10. Colegii, 2 až 3 roky, bez zkoušky Bacalaureat, ale mohou pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání
 11. Speciální školy, 1.-11. třída, bez zkoušky Bacalaureat, nelze pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání

SYSTÉM HODNOCENÍ

Hodnotí se výsledky učení na všech úrovních vzdělávání stupně od „10“ do „1“ a případně s kvalifikací „výborný“, „velmi dobrý“, „dobrý“, „uspokojivý“, „neuspokojivý“, „přiznaný“, „odmítnuto“ nebo prostřednictvím deskriptorů.  https://mecc.gov.md/sites/default/files/education_code_final_version_0.pdf

Tabulka vhodná pro převod známek ze ZŠ:

Škála CZ ekvivalent
10,00-8,75 1
8,74-7,50 2
7,49-6,25 3
6,24-5,00 4
4,9-0,00 5

Tabulka vhodná pro vyšší stupně škol:

Škála Popis CZ ekvivalent
10.00 Excelent (Výborný) 1
9.00 – 9.99 Foarte Bun (Velmi dobrý) 1-2
8.00 – 8.99 Bine (Dobrý) 3
7.00 – 7.99 Bine (Dobrý) 3
6.00 – 6.99 Satisfacator (Dostatečný) 4
5.00 – 5.99 Satisfacator (Dostatečný) 4
1.00 – 4.99 Nesatisfacator (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/education-moldova

https://www.ceebd.co.uk/ceeed/un/mo/moldovco.htm

https://education.stateuniversity.com/pages/993/Moldova-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html

https://www.studycountry.com/guide/MD-education.htm