MONGOLSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Mongolsko se nadále drží sovětského modelu desetiletého školního vzdělávání, z něhož je osm let povinných, i když se postupně rozšiřuje směrem k evropskému modelu. Existuje také rozsáhlý systém předškolního vzdělávání, do kterého se mohou hlásit děti již od 3 let. Základní škola začíná v 8 letech a trvá 4 roky.

Střední vzdělávání

Další 4 roky se studuje na střední škole, kde se postupuje podle všeobecných akademických osnov. Tyto školy se častěji nacházejí v hustěji osídlených oblastech a venkovské děti mohou být nuceny překonat určitou vzdálenost, aby je mohly navštěvovat. To je první z mnoha překážek, které stojí před venkovským dítětem usilujícím o lepší život.

Středoškolské vzdělávání

Po ukončení osmileté povinné školní docházky mohou žáci pokračovat v dalších dvou až třech letech vyššího sekundárního vzdělávání, i když ti, kteří nebydlí v městských centrech, mohou být nuceni zůstat v ubytovnách. Studenti, kteří nenavštěvují obecnou školu po dobu 2 let, mohou místo toho pokračovat na odborné škole, kde se učí paraprofesním dovednostem, například v oblasti výuky na základní škole nebo účetnictví.

SYSTÉM HODNOCENÍ

známka škála Popis hodnocení CZ ekvivalent
A (4) 90.00 – 100.00 výborný 1
B (3) 80.00 – 89.00 dobrý 2
C (2) 70.00 – 79.00 dostatečný 3
D (1) 60.00 – 69.00 hraničný 4
F (0) 0.00 – 59.00 nedostatečný 5

Zdroje:

https://www.quora.com/Whats-Inner-Mongolias-education-system-from-pre-K-to-12th-grade-like

https://www.scholaro.com/db/countries/Mongolia/Education-System

https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Mongolia.pdf

https://borgenproject.org/education-in-mongolia/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211308

https://www.fvv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Bilder/Lehre/Gastforscher_und_-studenten/Mongolian_Education_System_01.pdf

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-12-24-mongolia-primary-and-secondary-education-sub-sector-study-report.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/34ab/0c822021b58e1aacc5e4a332511388c78544.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf