MŠMT vydává „Pokyn ke konání zvláštního zápisu v MŠ a ZŠ“

Upozorňujeme na pokyn, který vydává dne 6.5. 2022 MŠMT a který vysvětluje konání zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ. Pokyn obsahuje i překlady informací do ukrajinštiny.

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Zvláštní zápis platí pro školy spádové (tedy kromě škol soukromých či církevních, lesních mateřských škol a škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona).

POSTUP PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO KONÁNÍ TZV. ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU

Vzor_1:_Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023  ( MŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Vzor_2:_Oznámení o konání zvláštního zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 (ZŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Vzor_3_Informace o výsledcích zápisu (MŠ, ZŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Všechny důležité materiály zveřejňuje primárně MŠMT na stránce https://www.edu.cz/ukrajina