Nabídka In báze, o.p.s. – závěrečný seminář k projektu Demokracie mýma očima