Nabídka InBáze – bezplatný kurz “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách”

Sdílíme nabídku kolegů z neziskové organizace InBáze, z. s. na bezplatný kurz “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách” akreditovaného u MŠMT , do kterého je stále otevřená registrace.

Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům působícím v mateřských, základních a středních školách nebo dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří splňují vstupní požadavky kurzu a pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konceptem interkulturní práce, jejím vývojem a aplikací v ČR, a připravit je k výkonu interkulturní práce na školách.  Kurz se zaměří na poradenské, mediační, tlumočnické a hlavně interkulturní dovednosti účastníků, které jsou pro výkon interkulturní práce nezbytné. Zároveň je cílem kurzu prohloubení znalostí účastníků v oblasti migrace a integrace, problematiky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a obecně aplikací inkluzivních opatření ve školách. Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin celkem, z toho 50 hodin tvoří prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané mateřské, základní či střední škole.

Podmínkou účasti na kurzu je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2.

Kurz proběhne v období konec srpna až listopad 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat částečně online v prostředí ZOOM. Podrobné informace o obsahu kurzu a lektorech naleznete na https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/

Pokud by někdo z Vašich zaměstnanců či známých měl o kurz zájem, je možné se přihlásit elektornicky  ZDE

Účast na kurzu je ZDARMA.

V případě dotazů se můžete obracet na kolegyni Mgr. Natallii Allen (allen@inbaze.cz)