Nabídka nového webináře NPI ČR: Práce s výukovými materiály pro žáky s OMJ

NPI ČR připravil nový webinář ve spolupráci s lektorkou Jitkou Kendíkovou na téma: Práce s výukovými materiály pro žáky s OMJ.

Webinář se věnuje základním principům přípravy a úpravy materiálů pro vzdělávání žáků, kteří zcela neovládají vzdělávací jazyk, žáků cizinců či žáků s odlišným mateřským jazykem. Po svém příchodu do školy jsou tito žáci postupně začleňováni do běžné výuky, kde je potřeba jim některé materiály upravovat tak, aby se mohli vzdělávání účastnit spolu s ostatními žáky. Webinář přináší orientaci v obecných principech i ukázky, jak při přípravě materiálů postupovat.

Termín konání: 23. května 2022 od 15.00 do 16.30 hodin v prostředí MS Teams, ON-LINE.

Lektorka: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, autorka odborných publikací na téma inkluze a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (publikační činnost lektorky: zde)

Webinář je ZDARMA.

Webinář se bude věnovat těmto okruhům:

·         Přehled publikací, zejména učebnic a pracovních listů, určených pro práci s žáky OMJ, přehled zdrojů inspirace v internetovém prostředí.

·         Zásady práce se žáky s OMJ ve výuce, principy vytváření pracovních materiálů pro žáky s OMJ – východisko – konkrétní situace, znalosti a schopnosti žáka; struktura tématu; volba formy (věk žáka, předmět), klíčová slova a pojmy, práce se slovní zásobou, vizuální fixace – obrázky a piktogramy; zjednodušování; slovníček pojmů.

·         Konkrétní příklady a rozbor materiálů z praxe – ukázka pracovního listu pro žáky třídy a jeho uzpůsobené verze pro žáky s OMJ.

·         Na závěr bude ponechán prostor pro otázky a diskuzi účastníků.

Program a detailní informace naleznete ZDE.

Přihlásit se je možné ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.