Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nabídka vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci – sumář

Dobrý den,

dovolujeme si Vám představit sumarizovanou nabídku vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci.

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsme připravili širokou nabídku v oblasti přípravy výuky českého jazyka jako druhého jazyka a z oblasti kurikula češtiny jako druhého jazyka.

Připravili jsme pro Vás 4 druhy webinářů (všechny webináře jsou bezplatné):

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ (kurikulum ČDJ a jednoduchý orientační test)
Webinář na téma: seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem. Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk. Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

15.09.2021

22.09.2021

29.09.2021

06.10.2021

13.10.2021

20.10.2021

27.10.2021

10.11.2021

18.11.2021

25.11.2021

08.12.2021

15.12.2021

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Tématem webináře jsou otázky jak postupovat v prvních dnech a týdnech, když se česky začíná učit začátečník, když se začátečník připojí do smíšené skupiny nebo když začínáme učit pokročilejší žáky, jak vytvořit rozvrh pro žáka a jak uspořádat skupinku žáků – koho dát spolu, koho učit zvlášť a jak se domluvit s ostatními učiteli.

20.09.2021

21.09.2021

04.10.2021

05.10.2021

11.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

09.11.2021

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II (pro absolventy ČDJ ZŠ I)

Tématem webináře jsou otázky jak učit žáka s OMJ (odlišným mateřským jazykem) nebo skupinku žáků s OMJ, jaká témata zvolit, jak si v nich stanovit splnitelný cíl a jak ho dosáhnout, jak se liší výuka ČDJ (čeština jako druhý jazyk) u žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ, výuka žáků s OMJ po prvních týdnech, výuka mírně pokročilých (úroveň 1) a výuka ve smíšené skupině.

12.10.2021

19.10.2021

02.11.2021

15.11.2021

16.11.2021

22.11.2021

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

Webinář nabízí obohacení výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) pokročilých pedagogů o další aktivity, bude probrána gramatika ČDJ, řečové dovednosti a jejich trénování více do hloubky (jak prakticky, tak odborně) a propojení výuky ČDJ s dalšími předměty.

23.11.2021

06.12.2021

A něco navíc😊

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

Na webináři budou přiblíženy vybrané komunity cizinců žijících v ČR. Kromě jejich základní charakteristiky, bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému.

22. a 29. září 2021

Těšíme se na Vás online.

Halka Smolová Závorová halka.smolova@npi.cz