Nabídka vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci – sumář

Dobrý den,

dovolujeme si Vám představit sumarizovanou nabídku vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci.

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsme připravili širokou nabídku v oblasti přípravy výuky českého jazyka jako druhého jazyka a z oblasti kurikula češtiny jako druhého jazyka.

Připravili jsme pro Vás 4 druhy webinářů (všechny webináře jsou bezplatné):

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ (kurikulum ČDJ a jednoduchý orientační test)
Webinář na téma: seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem. Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk. Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

10.11.2021 volná místa

18.11.2021 volná místa

25.11.2021 volná místa

08.12.2021 volná místa

15.12.2021 volná místa

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Tématem webináře jsou otázky jak postupovat v prvních dnech a týdnech, když se česky začíná učit začátečník, když se začátečník připojí do smíšené skupiny nebo když začínáme učit pokročilejší žáky, jak vytvořit rozvrh pro žáka a jak uspořádat skupinku žáků – koho dát spolu, koho učit zvlášť a jak se domluvit s ostatními učiteli.

09.11.2021 obsazeno

16.11.2021 obsazeno

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II (pro absolventy ČDJ ZŠ I)

Tématem webináře jsou otázky jak učit žáka s OMJ (odlišným mateřským jazykem) nebo skupinku žáků s OMJ, jaká témata zvolit, jak si v nich stanovit splnitelný cíl a jak ho dosáhnout, jak se liší výuka ČDJ (čeština jako druhý jazyk) u žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ, výuka žáků s OMJ po prvních týdnech, výuka mírně pokročilých (úroveň 1) a výuka ve smíšené skupině.

15.11.2021 volná místa

22.11.2021 volná místa

– 7. 12. 2021 obsazeno

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

Webinář nabízí obohacení výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) pokročilých pedagogů o další aktivity, bude probrána gramatika ČDJ, řečové dovednosti a jejich trénování více do hloubky (jak prakticky, tak odborně) a propojení výuky ČDJ s dalšími předměty.

23.11.2021 volná místa

06.12.2021 volná místa

14. 12. 2021 volná místa

Těšíme se na Vás online.

Halka Smolová Závorová halka.smolova@npi.cz