Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A

Pedagogům základních škol nabízíme dva nástroje pro identifikaci úrovně osvojení češtiny u žáka s odlišným mateřským jazykem a jeho potřeb v oblasti češtiny na základě osobního  kontaktu a komunikace pedagoga se žákem, které byly vytvořeny v projektu APIV A. Jedná se o Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině ….