NĚMECKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Předškolní vzdělávání

Ve věku 3 až 6 let navštěvuje naprostá většina německých dětí dobrovolnou mateřskou školu, kde mají zaručené místo. Poté absolvují 4 třídy povinného základního vzdělávání „Grundschule“ až do věku 10 let. Na konci tohoto období jsou jejich výsledky hodnoceny na základě kombinace studijních záznamů, zpětné vazby od učitelů a diskuzí mezi rodiči a učiteli. Poté jsou zařazeni do jedné ze tří skupin, které směřují na tři různé druhy středních škol, což ovlivňuje jejich budoucí možnosti vzdělávání.

Základní škola

Zpravidla trvá 9 – 10 let jako plná povinná docházka, další tři roky jako částečná pro učně, celkem tedy 12 let. Žáci mají možnost navštěvovat dobrovolně navíc jeden rok školy, jehož absolvování je opravňuje k dokončení úplného středního vzdělání.

První stupeň (primární vzdělávání) je tradičně čtyřletý. Věk 10 let je klíčový pro volbu další vzdělávací dráhy.

Středoškolské vzdělávání

Soustavu sekundárního vzdělávání tvoří tři proudy:

  • hlavní škola – Hauptschule (5 – 6 let);
  • reálná škola – Realschule (6 let);
  • gymnázium – (9 let).

Středoškolské vzdělávání probíhá podle typu škol, do kterých jsou jednotliví studenti zařazeni (přibližně po jedné třetině). Tyto možnosti jsou následující:

Hauptschule, často nazývaná krátká střední škola, trvá 5 až 6 let. Důraz je kladen na přípravu na povolání, i když se vyučuje také zeměpis, němčina, dějepis, matematika a jeden cizí jazyk. Po dokončení se studenti buď vyučí, nebo se zapíší do odborné školy až do 18 let.

Realschule, někdy také nazývaná střední škola, dokončuje 5. až 10. třídu. Toto vzdělání je určeno těm, kteří se chtějí dostat na střední pozice ve státní správě nebo v obchodě. Kromě předmětů vyučovaných na Hauptschule je předepsáno vedení účetnictví, práce s počítačem, zpracování textu, těsnopis a druhý cizí jazyk.

Gymnázium, podobně jako střední škola, vzdělává studenty od 5. do 13. třídy. Absolvování tohoto studia dává možnost ucházet se o studium na vysoké škole. Někteří žáci se raději přihlásí na školu Gesamtschule. Zde jsou domácí úkoly zadávány ve třídě a je zde flexibilnější výběr studovaných předmětů.

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání probíhá na Berufsschulen neboli středních odborných školách. Zde žáci absolvují dvou- až tříleté programy, které je připravují na výkon povolání. Mezi specializované verze patří Fachoberschule (vyšší odborné školy) a Berufsaufbauschule (vyšší odborné školy). Po úspěšném absolvování a přijímací zkoušce známé jako Fachhochschulreife se pak otevírá cesta k dalšímu vzdělávání na učilišti.

SYSTÉM HODNOCENÍ (1.-10. ročník)

Známka Škála Popis CZ ekvivalent
1 (1) 1.00 – 1.29 Sehr Gut (Velmi dobrý) 1
1-(1) 1.30 – 1.69 Sehr Gut (Velmi dobrý) 1
2+(2) 1.70 – 1.99 Gut (Dobrý) 1
2(2) 2.00 – 2.29 Gut (Dobrý) 1
2-(2) 2.30 – 2.69 Gut (Dobrý) 1
3+(3) 2.70 – 2.99 Befriedigend (Dostačující) 2
3(3) 3.00 – 3.29 Befriedigend (Dostačující) 2
3-(3) 3.30 – 3.69 Befriedigend (Dostačující) 2
4+(4) 3.70 – 3.99 Ausreichend (Sufficient) 3
4(4) 4.00 – 4.29 Ausreichend (Sufficient) 3
4-(4) 4.30 – 4.69 Mangelhaft (Slabý) 4
5+(5) 4.70 – 4.99 Mangelhaft (Slabý) 4
5(5) 5.00 – 5.29 Mangelhaft (Slabý) 4
5-(5) 5.30 – 5.99 Mangelhaft (Slabý) 4
6 6.00 Ungenügend (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/510/STRUKTURA-VZDELAVACIHO-SYSTEMU-V-NEMECKU.html

https://www.make-it-in-germany.com/en/living-in-germany/family-life/school-system

https://www.expatica.com/de/education/children-education/education-in-germany-101611/

https://www.howtogermany.com/pages/germanschools.html

https://www.german-way.com/history-and-culture/education/the-german-school-system/

https://www.expatrio.com/studying-germany/german-education-system

https://www.simplegermany.com/german-school-system/

https://www.iamexpat.de/education/primary-secondary-education

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/germany/germany-overview

https://yocket.com/blog/education-system-in-germany

https://www.welcome-center-germany.com/post/german-education-system-complete-overview

https://www.scholaro.com/db/countries/germany/education-system

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf