NIDV na odborném semináři s názvem „Migrantky mezi ženami“

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako organizace, jejíž hlavní činností je vzdělávání pedagogů, se zabývá různými oblastmi, se kterými se učitelé při své práci mohou setkat. V současné době se čím dál více diskutuje o problematice začleňování dětí/žáků-cizinců, ale také o problematice genderu. Naše organizace se oběma těmto tématům intenzivně věnuje, a proto jsme uvítali pozvánku na odborný seminář „Migrantky mezi ženami“, který organizovalo „Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.“. Na setkání jsme měli možnost řešit následující problémy: Specifika postavení migrantek v některých oblastech života; Migrantky jako oběti domácího násilí; Prosazování systémových změn ohledně postavení migrantek v ČR; Možnosti práce s migrantkami.