Nová metodika k učebnici ČDJ pro II. stupeň a SŠ: Paráda! Učíme se česky

Rádi sdílíme informaci, že FF UK ve spolupráci hl. m. Prahou vydalo metodickou podporu pro práci s učebnicí, která je dobře využitelná při výuce ČDJ pro žáky II. stupně a na SŠ. Se svolením MHMP sdílíme jako horkou novinku 🙂

  • Sylvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, Veronika Dvorská, Kateřina Šormová, Zuzana Švíbková: Paráda! Učíme se česky (FFUK, 2022), volně ke stažení, texty poslechových cvičení, zvukové nahrávky k poslechovým cvičením budou zveřejněny do konce roku
  • učebnice češtiny je určená žákům na druhém stupni základních škol, učebnice je na českém trhu jedinou učebnicí určenou nerodilým mluvčím češtiny v dané kategorii, má formu e-knihy (zvukové nahrávky k poslechovým cvičením budou zveřejněny do konce roku).
  • metodická příručka k využití učebnice Paráda