Nová metodika pro výuku žáků-cizinců klepe na dveře

Národní institut pro další vzdělávání v rámci podpory v pedagogických pracovníků vzdělávající žáky-cizince připravil ve spolupráci s Mgr. Janou Táborkovou novou metodiku Hezky česky. Autorka metodiky je dlouholetou a zkušenou pedagožkou věnující se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve své praxi se zaměřuje zejména na nově příchozí žáky s žádnou či minimální znalostí českého jazyka. Celou metodiku si můžete stáhnout na odkaze:

https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2016/09/20161244_PRACOVNI_LISTY_TABORKOVA_solo_str_screen.pdf

Kolektiv NIDV a sama autorka pevně věří, že i tato metodika může vyučujícím poskytnout další materiály pro výuku dětí/žáků-cizinců.