ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, metodická příručka

Jak na adaptaci dětí/žáků ve škole?

Co je první, druhý a třetí krok?

Jak a odkud začít učit češtinu jako druhý jazyk?

Ke stažení –  Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka 

(Pro plnou funkci odkazů si prosím příručku stáhněte na disk.)

Nabízíme Vám publikaci NPI ČR. Snažili jsme se jednoduše a přehledně zpracovat odpovědi na tyto otázky.

Příručka byla původně připravena hlavně pro kolegy, kteří poskytují podporu adaptačního koordinátora nově příchozím dětem/žákům ve školách, službě poskytované NPI ČR.

Informace jsou však zpracovány tak, že mohou být dobrým průvodcem i dalším aktérům adaptace dětí/žáků ve školách, obsahuje též jednoduchou kapitolu o tom, jak začít s výukou českého jazyka a základní zásady a východiska.

Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího dítěte/žáka na prostředí české školy . Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává. V dnešní době může být dobrým startovacím materiálem i pro dobrovolníky, kteří ve školách pomáhají.

Děkujeme za spolupráci všem krajským spolupracovníkům, kteří se podíleli na konečné verzi publikace připomínkami z praxe.

Neváhejte, podívejte se a dle potřeby využijte:)