Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nová publikace NPI – ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, metodická příručka

Nabízíme Vám novou publikaci NPI, snažili jsme se jednoduše a přehledně zpracovat základní informace, které mohou být užitečné pedagogům, kteří řeší otázky spojené s podporou nově příchozích dětí/žáků do české školy a mohou jim ulehčit orientaci v tématu integrace cizinců.

Předkládáme stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Tato příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.
V elektronické podobě, je příručka k dispozici na webu NPI ČR: cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori. Najdete zde funkční a aktualizované odkazy, překlady dokumentů a další materiály.
Neváhejte, podívejte se a dle potřeby využijte!

Děkujeme za spolupráci všem krajským spolupracovníkům, kteří se podíleli na konečné verzi publikace připomínkami z praxe.

Ke stažení celá publikace – zde – Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka

(Pro plnou funkci odkazů si prosím příručku stáhněte na disk.)