Nová publikace NPI ČR – Máme nové kamarády (NPI ČR, 2022) pro 1. stupeň ZŠ

Kolegyně v NPI ČR pro vás připravily novou publikaci, kterou lze využít jako nápadník pro aktivity vedoucí k začleňování nově příchozích žáků na první stupeň ZŠ

Máme nové kamarády (Chalušová, Havlínová, NPI 2022)

Zásobník obsahuje 12 námětů na konkrétní aktivity s doporučením na jejich možné rozšíření. Aktivity směřují nejen k začlenění nového žáka, což je jejich hlavní cíl, ale zároveň podporují osvojování českého jazyka, rozvoj některých klíčových kompetencí, směřují k osvojování konkrétního vzdělávacího obsahu a konkrétních výstupů RVP ZV a lze je zařadit do jednotlivých vyučovacích předmětů nebo jako součást třídnických hodin. Přínosné mohou být pro všechny žáky ve třídě.