Nová videa – Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců (1/2021)

NPI ČR připravil na základě kladných ohlasů na seminář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců v ČR sérii videí pro seznámení se se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci/pracovnice při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla ve spolupráci NPI ČR a Integračního centra Praha (ICP). To poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Tito interkulturní pracovníci pracují s cizinci a jejich rodinami, které přichází do ČR, a pomáhají jim řešit nejrůznější problémové situace v běžném životě při začleňování do společnosti v ČR. Práce interkulturních pracovníků zahrnuje podporu těchto rodin i při komunikaci se školou. Videa též obsahují základní informace o zvyklostech a kulturní a společenské situaci, ze které do ČR cizinci přicházejí. Videa zpracovávají tématiku cizinců přicházejících do ČR z: Ruska a Ukrajiny, Vietnamu, Číny a cizinců z arabských zemí. Jedná se často o kulturně či společensky odlišné země. S uvědoměním si, že nelze vždy z jednotlivých případů usuzovat na skutečnost, videa pracují s jistou přijatelnou mírou zobecnění, kterou používají za účelem vysvětlení specifik jednotlivých cizineckých skupin.

Vaše připomínky či dotazy buď směřujte na kontakty uvedené vždy na konci videa či na koordinátorku podpory pedagogů pracujícími s dětmi/žáky cizinci NPI ČR Halku Smolovou Závorovu.

Doufáme, že materiál bude pomocí pro pedagogy při práci s dětmi/žáky cizinci. Zároveň děkujeme za spolupráci Integračnímu centru Praha.

Všechna videa naleznete zde