Nová videa – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Připravili jsme pro Vás jako součást metodické podpory dvě nová videa, která se podrobně věnují problematice začleňování a jazykové podpory v MŠ.

Pořad vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

První část se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.
První část moderuje Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR, odpovídá Mgr. Blanka Zelenková, učitelka MŠ s 30 letou praxí, absolventka Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku na PedF UK v Praze. V současné době působí jako statutární zástupkyně MŠ Harmonie, Tolstého Praha 10. Aktivně rozvíjí jazykovou podporu dětí cizinců v MŠ již 4 roky, podílela se na tvorbě návrhu kurikula češtiny jako druhého jazyka pro cizince v roce 2019. Má zkušenostmi též z působení na ZŠ.

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.
Druhou část moderuje Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných NPI ČR, odpovídá Mgr. Petra Ristić, absolvovala PedF UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí jako zástupkyně ředitelky ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedf UK v Praze 13. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací META o.p.s. na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ o jazykové podpoře a začlenění dětí s OMJ do MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Webináře a videa (záznamy)