Nově akreditovaný obor – Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

V pátek 20. ledna proběhlo na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pracovní setkání k novému studijnímu oboru: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Diskuse se účastnil i zástupce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) , který představil Systém podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky-cizince Vedoucí katedry doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. poděkovala NIDV za podporu při získání akreditace zmíněného oboru. Bližší informace získáte na webových stránkách: http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium či v přiloženém informačním letáku.

Informační leták