Nové publikace a zprávy evropské sítě Eurydice

Evropská síť Eurydice připravila rozsáhlou zprávu Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017, kde popisuje hlavní přístupy k výuce cizích jazyků v evropských vzdělávacích systémech. Vzhledem k tomu, že v mnohojazyčné Evropě existuje více než 60 oficiálních jazyků a tato diverzita dále roste spolu s přílivem migrantů, jedná se o vysoce aktuální téma. Publikace se zabývá nejen oblastmi týkajícími se přímo výuky, jako je zastoupení jednotlivých jazyků či délka studia apod., ale i vzděláváním učitelů cizích jazyků či problematikou národnostních menšin, resp. nově příchozích migrantů. Na zprávu navazuje tzv. Brief (Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017), který ve zkrácené verzi představuje nejdůležitější zjištění hlavní studie a doplňuje ji o výzkumné práce posledních let a relevantní politické dokumenty EU. K publikaci vyšel rovněž český překlad Highlights.