Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ) – nový systém podpory dětí/žáků cizinců zveřejněn

Ve Sbírce zákonů ČR, částka 118, vyšla vyhláška č. 271/2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Fakticky tak dochází ke změnám, které povedou k novému způsobu podpory nově příchozích dětí/žáků cizinců v mateřských a základních školách.

Znění vyhlášky č. 271/2021 je možno stáhnout zde.  (zdroj https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx )

Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.

Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ)  a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.

Připravuje se:

  1. MŠMT ve spolupráci s NPIČR natočilo informační videomateriál, který bude zveřejněn v nejbližších dnech na YouTube kanálu NPI ČR, krátké přehledové informační video a hodinový videomateriál s podrobnějšími informacemi.
  2. MŠMT připravilo k těmto změnám metodický pokyn, který je též zveřejněn na stránkách NPI ČR.
  3. NPI ČR ve spolupráci s MŠMT též připraví informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které budou moct školy distribuovat.
  4. NPI ČR zároveň připravuje nabídku doplňujících kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost. Tyto kurzy se zaměří na podporu pedagogů v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka. Kurzy budou probíhat on line a budou pokrývat celé území ČR.
  5. Videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v .
  6. Nabídka již vypsaných kurzůzde. Nabídka kurzů pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.