Nový Bulletin o podpoře pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci

K příležitosti konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV, která proběhla online dne 15. 10. 2020 jsme vydali bulletin s informacemi o podpoře poskytované ze strany NPI ČR, příkladech dobré praxe a dalších tématech blízkých tématu konference.