Nový časopis – výuka češtiny jako druhého jazyka – Slovíčko

Víte o vzniku nového časopisu Oddělení vzdělávání ADRA?

Časopis je určený pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Pomáhá učitelům (ale nejen jim) otevřít témata spojená s problematikou migrace. Usnadňuje práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Komunikuje hravě, pomocí metody storytellingu, zábavných úkolů a obrázkového čtení. Je dobře využitelný při práci s ukrajinskými žáky.

Pro letošní školní rok se můžete těšit hned na pět jeho čísel.

První číslo časopisu na téma „Kamarád“ je možné bezplatně stáhnout zde:  https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/pro-vyucujici/casopis/

druhé číslo: https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/pro-vyucujici/casopis/

Je možné ho využít při aktivitách v hodinách češtiny jako druhého jazyka.