Nový cizinec/OMJ ve třídě 

Nový cizinec/OMJ ve třídě

Mateřská škola

Základní a střední škola

Jak integrovat dítě do MŠ Jak integrovat žáka do ZŠ a SŠ
Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko, 2021)

Komunikační kartičky pro MŠ (NPI ČR, 2023), práce s kartičkami

Adaptační koordinátor na základní škole (NPI ČR, 2020)
* s úpravami vhodné i pro SŠ
Jak učit češtinu dítě cizince/OMJ Jak učit češtinu žáka cizince/OMJ
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání (NPI ČR, 2021)
Nečtu, nepíšu, učím se česky (CIC, 2018)
Desatero zprostředkování češtiny dětem v MŠ (nejen z Ukrajiny) (NPI ČR,06/2022)
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání (NPI ČR, 2021)
* s úpravami vhodné i pro SŠUčíme češtinu jako druhý jazyk (META, 2018)
* vhodné i pro SŠ
Jak pracovat s dítětem cizincem/OMJ v běžné třídě Jak pracovat s žákem cizincem/OMJ v běžné třídě
Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (NPI ČR, 2021) Krabička první záchrany: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě
(NPI ČR, 2021)
Více materiálů pro rozvoj češtiny Více učebnic a materiálů pro výuku češtiny
https://cizinci.npi.cz/materialy-ms-1-a-2-rocnik-zs-do-2-a2/ https://cizinci.npi.cz/materialy-3-az-9-rocnik-zs-do-a2/
https://cizinci.npi.cz/materialy-stredni-skoly-do-a2/