Nový Lex Ukrajina VI – vydán

Lex Ukrajina VI – (1.1.2024) – Zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022, poslední úprava je platná od 1.1.2024, většina ustanovení týkajících se školství je účinná od 1.9.2024.

Upravené metodické doporučení MŠMT.

Souborné informace naleznete v záložce Legislativa.