Nový metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí žáků cizinců vydán

Dne  17. 8. 2021 MŠMT rozeslalo do datových schránek mateřských a základních škol nový metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání. Materiál vysvětluje a doplňuje informace o tom, jak budou konkrétně realizovány změny vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál je k dispozici zde – Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ (aktualizováno k 21.9.2021 – v části 4.6 upraven text 1. odstavce)

NPI ČR bude poskytovat v této souvislosti konzultační a další (překlady, tlumočení, adaptační koordinátoři) podporu školám prostřednictvím sítě krajských koordinátorů pro oblast práce děti/žáci cizinci a odborných spolupracovníků v krajích.

Neváhejte se na nás obrátit, jsme Vám k dispozici na telefonech, e-mailech či prostřednictvím e-formuláře.

Budeme se jako NPI snažit školám a pedagožkám i pedagogům zajistit dostatek relevantních informací a podpory.