Systém bezplatné jazykové podpory – info

Odpovědi na nejčastější dotazy MŠ, ZŠ – zde.

Mateřské školy:

Platné znění vyhlášky 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (MŠ)

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2023 do 31.8.2024: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2023/2024, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2023/2024. Pro MŠ se nic pro školní rok 2023/2024 nemění.

Základní školy:

Platné znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů k 1.9.2023

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2023/2024, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2022/2023.

V metodickém materiálu k poskytování bezplatné jazykové přípravy dochází novelou č. 250/2022 Sb. na časově omezenou dobu školního roku 2022/23 a 2023/24, tj. do 31.8.2024 k těmto změnám:

– Krajský úřad zařadí na seznam určených škol rovněž školu, která nesplňuje ostatní kritéria stanovená vyhláškou, pokud má alespoň 5 žáků s nárokem na jazykovou podporu (plní PŠD v ČR max. 12 měsíců) a požádá o určení krajský úřad. Škola musí mít pro zajištění jazykové přípravy personální a prostorové podmínky (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
– Pro určení školy krajským úřadem ve výjimečných případech (škola, která nesplňuje kritéria stanovená vyhláškou), zejména z důvodu naléhavé potřeby řešit jazykovou přípravu cizinců, není vyžadován souhlas ministerstva (§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
– Zpřesnění textu v § 11b odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Do dokumentace školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, se zaznamenává rozsah absolvované jazykové přípravy.

Všechny změny jsou promítnuty v aktualizované metodice (označeno červeným písmem).

Úplné znění novelizovaných vyhlášek je zde: https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Možný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy  a další jazykové mutace a další vzory jsou k dispozici na webu NPI ČR zde: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/.

Seznam určených škol v jednotlivých krajích naleznete na stránce kontakty (proklikněte prosím stránku kraje – jméno krajského města ze seznamu) – určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2023/2024 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí požádat krajský úřad.

Střední školy (na aktualizaci dokumentů pro SŠ ve školním roce 2023/2024 čekáme, je v přípravě):

Platné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022

Metodika MŠMT: Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy  ve středním vzdělávání šk. rok 2022/2023

DVPP – NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravuje na 19. 9. 2022 webinář k praktické realizaci bezplatné jazykové podpory pro žáky cizince v SŠ. odkaz na přihlášení lze nalézt zde.

 

Další podpůrné materiály a vzdělávací akce poskytování jazykové podpory na ZŠ:

  1.  Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.
  2. Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ) a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.
  3. NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravilo informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které mohou školy využít.
  4. Byl zveřejněn videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v MŠ – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (naleznete níže na této webové stránce).
  5. Nabídka vypsaných webinářů a seminářůzde. Nabídka pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.

Úprava RVP PV: OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ RVP PV – PODPORA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA

Dne 24. srpna 2021 nebyla účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6).

Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021.

Opatření ministra RVP PV

Průvodní dopis ZNM

RVP PV

Zdroj: web MŠMT

SYSTÉM PODPORY DĚTÍ A ŽÁKŮ CIZINCŮ V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH – KRÁTKÉ A DLOUHÉ VIDEO

Nabízíme videa jako doprovodný metodický materiál k Systému podpory dětí/žáků cizinců v MŠ a ZŠ. Kolegové z MŠMT vysvětlují na krátkém videu základní parametry pro pedagogy, kteří se oblasti primárně nevěnují, ale je pro ně důležité mít základní povědomí a tím zasadit ostatní vědomosti do souvislostí, v podrobném videu se pak věnují tématu hlouběji a odpovídají též na otázky, se kterými se v průběhu práce na materiálu v terénu setkali.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – krátká verze (08/2021)

Krátké představení – souborná informace o změnách v podpoře dětí/žáků cizinců od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – podrobná verze (08/2021)

Podrobné představení – budou představeny parametry nového systému podpory dětí/žáků cizinců který je účinný od 1. 9. 2021, a to v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Video se věnuje postupně představení parametrů pro předškolní vzdělávání, způsobu nastavení ve školách, financování, výkaznictví apod. Dále se věnuje parametrům systému na ZŠ, jejich nastavení, způsobu realizace výuky ČDJ pro žáky s nárokem, financování systému, spolupráce se zřizovatelem atd. Je vysvětlen též vznik nároku pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu a systém vzniku skupin pro jazykovou přípravu.

Přednášejí: Ing. Olga Jůnová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora) – 1. část

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. První část webináře se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu) – 2. část

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.

 

Sbíráme spolu s MŠMT Vaše připomínky a podněty k systému, budeme rádi, když nám napíšete Vaše zkušenosti popř. návrhy na emailovou adresu, kterou jsme pro tyto účely speciálně zřídili – podnetycizinci@npi.cz
(adresa neslouží pro dotazy a konzultace, v tomto případě se obracejte na pracovníky NPI).