Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nový systém

Odpovědi na nejčastější dotazy – zde.

Seznam určených škol v jednotlivých krajích pro vás doplňujeme na stránky těchto krajů – zde (proklikněte prosím v seznamu název krajského města).

Sbíráme spolu s MŠMT Vaše připomínky a podněty k novému systému, budeme rádi, když nám napíšete Vaše zkušenosti popř. návrhy na emailovou adresu, kterou jsme pro tyto účely speciálně zřídili  – podnetycizinci@npi.cz
(adresa neslouží pro dotazy a konzultace, v tomto případě se obracejte na pracovníky NPI ).

NOVÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠEK 14/2005 (MŠ) A 48/2005 (ZŠ) – NOVÝ SYSTÉM PODPORY DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ ZVEŘEJNĚN

Ve Sbírce zákonů ČR, částka 118, vyšla vyhláška č. 271/2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Fakticky tak dochází ke změnám, které povedou k novému způsobu podpory nově příchozích dětí/žáků cizinců v mateřských a základních školách.

Znění vyhlášky č. 271/2021 je možno stáhnout zde.  (zdroj https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx )

Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.

Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ) a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.

NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravilo informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které mohou školy využít.

Byl zveřejněn videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v MŠ – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (naleznete níže na této webové stránce).

Nabídka vypsaných webinářů a seminářů – zde. Nabídka pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.

METODICKÝ MATERIÁL MŠMT PRO MŠ A ZŠ K PODPOŘE DĚTÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

Dne 17. 8. 2021 MŠMT rozeslalo do datových schránek mateřských a základních škol metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání. Materiál vysvětluje a doplňuje informace o tom, jak budou konkrétně realizovány změny vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál je k dispozici zde – Metodika ke  vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ (aktualizováno k 11. 11. 2021 – v kapitole 3.4 a 4.13 doplněn text posledního odstavce).

Seznam určených škol v jednotlivých krajích naleznete na stránce kontakty (prokliněte prosím stránku kraje – jméno krajského města ze seznamu), seznamy doplňujeme podle toho, jak je krajské úřady zveřejňují.

Možný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy: ve formátu .do, ve formátu .pdf.

OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ RVP PV – PODPORA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA