Od úrovně 3 kurikula ČDJ/B1 SERRJ

Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka

Učebnice jsou převážně určené pro dospělé a po úpravách je lze využít od 8. ročníku ZŠ a na SŠ.

 • Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince B1 a B2. Edika (2017, 2016) – možnost koupě
  • Každá lekce je složena z částí minidialogy, slovní zásoba, dialogy, gramatika, čtení, poslech. Součástí jsou i české reálie. Učebnice je doplněna o nahrávky.
 • Meta o.p.s. Materiály do výuky. Inkluzivniskola.czvolně dostupné
  • Pracovní listy a nápady do výuky pro doplnění a rozvíjení základních komunikačních situací.
Širší výčet literatury (rozbalíte kliknutím)
 • Havlíková D., Ošmera R.: Česky s vlaštovkou 3, Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2021), volně ke stažení
 • Havlíková D., Hradilová D., Ošmera R.(ed.): Česky s vlaštovkou 4, Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2023), volně ke stažení
 • Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna 2006.
 • Cvejnová, J.: Česky, prosím III. Karolinum 2017.
 • Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! – úroveň C1. UPOL 2019.
 • Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem. (B1). Praha: Akropolis 2009.
 • Kestřánková, M., Šnaidaufová, G., Kopicová, K.: Čeština pro cizince: B1, B2. Brno: Computer Press 2010.
 • Kořánová, I., Bermel, N.: Interaktivní čeština. Pracovní sešit k CD. Praha: Karolinum 2012.
 • Kotková, R., Nováková, J., Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2 (CCE-B2). Karolinum 2016.
 • Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE-B1). Karolinum 2013.

Literatura

 • Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Praha: Academia (2003)
  • Učebnice obsahuje texty vhodné pro seznámení žáků s českou literaturou, obsahuje ilustrační a fotografický doprovod. Samotné aktivity jsou však na vysokoškolské studenty a není možné je bez úprav využít na ZŠ.
 • Froulíková, L.: Adam a Eva v Českém ráji. Praha: Academia (2008)
  • Učebnice obsahuje texty vhodné k seznámení s kulturními a zeměpisnými památkami ČR. Není možné je bez úprav využít na ZŠ.
 • Holá, L.: Staré pověsti české a moravské. Praha: Akropolis (2011)
  • Česká literatura jazykově uzpůsobená pro potřeby jinojazyčné výuky. Soubor textů je doprovázen gramaticko-lexikálními cvičeními ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruským slovníčkem a klíčem ke cvičením a CD.
 • Holá, L.: Malostranské povídky. Praha: Akropolis (2012)
  • Šest adaptovaných povídek Jana Nerudy. Soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením, CD. Deset kapitol doplněných cvičeními a klíčem, CD.
 • Kotišová, M.: Rossumovi univerzální roboti (2011)
  • Divadelní hra K. Čapka R.U.R. přepracovaná pro potřeby výuky češtiny pro cizince. Autorka omezila slovní zásobu hry na 3&nbps;000 nejfrekventovanějších českých slov. K textu divadelní hry je připojen slovníček.
 • Kotková, R.: Karel Čapek „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“. Praha: ASA (2009)
  • Devět upravených povídek Karla Čapka a k nim výběrový česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Publikace neobsahuje audionahrávku.
 • Sůvová, P. – Lewis, C.: Alenka v říši divů. Tábor: Sova Libris (2010)
  • České čtení zjednodušené verze pohádky, která je určena pro cizince na úrovni B1 (mírně pokročilé). Kniha je koncipovaná jako text obohacený o vysvětlivky ke slovům, kterým je těžké porozumět, tučně jsou zvýrazněna slova, která se v textu často opakují. Publikace obsahuje deset kapitol doplněných cvičeními a klíčem, CD.

Gramatika

 • Holá, L., Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce. Praha: Akropolis (2012)
 • Herciková, B.: Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum (2009)

Procvičování

 • Kestřánková, M.: Dialogy k výuce češtiny pro cizince. Praha: Karolinum (2011)
  • Divadelní scénáře zamýšlené jako doplňkový výukový materiál pro výuku češtiny. Texty jsou primárně určeny učitelům a jejich žákům-cizincům se zájmem o divadlo.
 • Kotišová, M.: Na každý pád (2012)
  • Čítanka obsahující texty v rozsahu sedmi řádků, jejichž náplní jsou „pádové příběhy“ pro cizince. Obsahuje 324 nejčastěji užívaných podstatných jmen s výkladem jejich významu a využitím pádů včetně příslušných předložek. Publikaci lze objednat u autorky.