Online webinář PedF MUNI v Brně: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem

Rádi sdílíme nabídku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.  Webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční v úterý 21. října 2021 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Online webinář: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem

Více informací naleznete zde.

Webinář je určen současným a budoucím pedagogům, ale také i dalším zájemcům o problematiku výuky a vzdělávání nerodilých mluvčích v českém prostředí. Výuka je koncipovaná interdisciplinárně; propojuje teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe.

Slouží jako vstup do tématu vzdělávání cizinců, pozvolna na něj navazuje prezenční seminář o několika blocích, který má za cíl seznámit účastníky se specifickou oblastí vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Představí základní principy verbální a neverbální komunikace s žákem s OMJ, jeho postavení v české společnosti a českém vzdělávacím systému, i nejdůležitější zásady edukace jazykově a kulturně heterogenních kolektivů.