Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV – podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka