Opatření obecné povahy – Přijímací řízení na SŠ – překlad do UA

Přeložili jsme pro Vás znění Opatření obecné povahy , které upravuje podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské žáky.

Opatření obecné povahy (1. strana) – Přijímací řízení na SŠ (účinnost od 27.10.2022)

Opatření obecné povahy – přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1   úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.