OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na SŠ pro školní rok 2024/2025 – vydáno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 úpravu podmínek přijímacího řízení konaného ve školním roce 2023/2024 ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách od školního roku 2024/2025 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o úpravu podmínek pro ukrajinské žáky, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany.

Nejdůležitější:

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce.

Celé znění: Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 (účinnost 31. října 2023)

Zdroj: web MŠMT