Podpora mnohojazyčných tříd II (Jazykový rozvoj žáků-cizinců)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy uspořádal v dubnu 2017 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců

Nosnými tématy programu byla podpora povědomí učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků, dále podpora pozitivního vztahu k jazykové a kulturní rozmanitosti a zlepšování kvality výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách.

Podrobnosti, materiály a výstupy ze semináře najdete v digifoliu na následujícím odkaze.

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13150

Převzato z Metodického portálu RVP.