POLSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Povinný je jeden rok předškolního vzdělávání, které má podpořit základní čtenářské a matematické dovednosti. Poté děti přechází do základní školy ve věku 7 až 12 let. První cyklus 1. – 3. třídy jsou začátečnické fáze (s jedním učitelem), zatímco 4. – 6. třída zavádí systémové učení. Mezi předměty patří výtvarná a hudební výchova, řemesla a technika, polština, matematika, .společenské a přírodní prostředí a tělesná výchova. Základní a střední vzdělávání je bezplatné.

Středoškolské vzdělávání

Ve středním vzdělávání existují 2 proudy. Všeobecné školy poskytují vzdělání určené k pokračování v univerzitních programech. Odborné školy připravují kvalifikované pracovníky a zároveň poskytují všeobecné vzdělání.

Odborné vzdělávání

Pokud si to studenti odborných škol přejí, mohou pokračovat na postsekundárních školách, kde se vzdělávají například jako účetní, administrátoři, počítačoví specialisté, zdravotní sestry a knihovníci.

Terciární vzdělávání

Polské instituce terciárního vzdělávání zahrnují univerzity, hospodářské a zemědělské akademie a polytechniky.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Známka Popis CZ ekvivalent
6 Celujący (Výborný) 1
5 Bardzo Dobry (Velmi dobrý) 1
4 Dobry (Dobrý) 2
3 Dostateczny (Dostatečný) 3
2 Dopuszczajacy (mierny) 4
1 Niedostateczny (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://www.scholaro.com/db/countries/poland/education-system

https://welcome.uw.edu.pl/before-you-arrive/educational-system-in-poland/

https://wenr.wes.org/2021/10/education-in-poland

https://www.gov.pl/web/your-europe/education-system-in-poland

https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/education-poland

https://www.ourkids.net/pl-en/poland-education-grade-levels.php

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf

Zveřejněno 31.3.2023 (aktualizováno 5.3.2024)