POLSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Povinný je jeden rok předškolního vzdělávání, které má podpořit základní čtenářské a matematické dovednosti. Poté děti přechází do základní školy ve věku 7 až 12 let. První cyklus 1. – 3. třídy jsou začátečnické fáze (s jedním učitelem), zatímco 4. – 6. třída zavádí systémové učení. Mezi předměty patří výtvarná a hudební výchova, řemesla a technika, polština, matematika, .společenské a přírodní prostředí a tělesná výchova. Základní a střední vzdělávání je bezplatné.

Středoškolské vzdělávání

Ve středním vzdělávání existují 2 proudy. Všeobecné školy poskytují vzdělání určené k pokračování v univerzitních programech. Odborné školy připravují kvalifikované pracovníky a zároveň poskytují všeobecné vzdělání.

Odborné vzdělávání

Pokud si to studenti odborných škol přejí, mohou pokračovat na postsekundárních školách, kde se vzdělávají například jako účetní, administrátoři, počítačoví specialisté, zdravotní sestry a knihovníci.

Terciární vzdělávání

Polské instituce terciárního vzdělávání zahrnují univerzity, hospodářské a zemědělské akademie a polytechniky.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Známka Škála Popis CZ ekvivalent
5+ 5.50 Celujący (Výborný) 1
5 5.00 – 5.49 Bardzo Dobry (Velmi dobrý) 1 – 2
4+ 4.50 – 4.99 Dobry Plus (Docela dobrý) 2
4 4.00 – 4.49 Dobry (Dobrý) 3
3+ 3.50 – 3.99 Dostateczny Plus (Dostatečný plus) 3 – 4
3 3.00 – 3.49 Dostateczny (Dostatečný) 4
2 1.00 – 2.99 Niedostateczny (Nedostatečný) 5

Zdroje:

https://www.scholaro.com/db/countries/poland/education-system

https://welcome.uw.edu.pl/before-you-arrive/educational-system-in-poland/

https://wenr.wes.org/2021/10/education-in-poland

https://www.gov.pl/web/your-europe/education-system-in-poland

https://www.k12academics.com/Education%20Worldwide/education-poland

https://www.ourkids.net/pl-en/poland-education-grade-levels.php

Zveřejněno 31.3.2023