Pozvánka na odborný panel KA 4 „Výuka českého jazyka jako druhého jazyka“ projektu APIV A

Ve čtvrtek 7. dubna se uskuteční online odborný panel projektu APIV A, na kterém bude představen jazykový test pro ověřování češtiny jako druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem.

————–

Odborný panel se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 9:30 do 15:30 prostřednictvím aplikace ZOOM.

Zveme pedagogické pracovníky a další zájemce na 45. odborný panel projektu APIV A – KA 4 „Výuka českého jazyka jako druhého jazyka“, na kterém bude představen nástroj – jazykový test pro ověřování češtiny jako druhého jazyka u žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v ZŠ, který byl připraven v projektu. Účastníci se seznámí s jeho cílem a konstrukcí, získají informace, jak s testy pro jednotlivé řečové dovednosti pracovat a jak přistupovat k hodnocení výsledků.

Rámcový program:

  • Nástroje vytvořené v projektu pro podporu výuky češtiny jako druhého jazyka.
  • Jazykový test z češtiny (cíle, určení, charakteristika testových úloh, formy podpory učitelů při používání testů).
  • Subtesty pro ověřování receptivních a produktivních dovedností, jejich zadávání a hodnocení výsledků.

Počet účastníků panelu je omezen, proto se neváhejte přihlásit co nejdříve – prostřednictvím e-mailu dana.alansari@npi.cz. Následně Vám bude zaslán odkaz na připojení k odbornému panelu.

Těšíme se na Vás!

Logolink OP VVV – s podporou EU a MŠMT