Pozvánka na webinář „Jazykový test z češtiny pro žáky s OMJ v ZŠ – pro zadavatele a hodnotitele“

Pozvánka na webinář „Jazykový test z češtiny pro žáky s OMJ v ZŠ – pro zadavatele a hodnotitele“, který se uskuteční online ve čtvrtek 31. března.

————–

Webinář se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 13:00 do 16:45 v ONLINE prostředí platformy ZOOM.

Zveme pedagogické pracovníky ZŠ, kteří se chtějí seznámit s tím, jak pracovat s jazykovým testem z češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Webinář bude rozdělen na tři části: V první části bude představen test jako celek a jeho struktura v elektronickém testovacím prostředí InspIS SET, druhá a třetí se část se bude věnovat zadávání a hodnocení testu řečových dovedností mluvení a psaní.

Lektorky: Mgr. Petra Foretová, Ph.D., PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D.

Program:

  1. Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem; struktura testu v elektronickém testovacím prostředí InspIS SET
  2. Mluvení ZŠ1 a ZŠ2 – rozhovor se žákem:
  3. Příprava učitele na rozhovor se žákem
  4. Realizace rozhovoru se žákem
  5. Vyhodnocení mluveného projevu žáka
  6. Psaní ZŠ1 a ZŠ2
  7. Příprava učitele na zadávání psaní žákovi
  8. Realizace psaní
  9. Vyhodnocení psaného projevu žáka

Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu dana.alansari@npi.cz. Následně Vám bude zaslán odkaz na akci.

Těšíme se na Vás!

Logolink OP VVV – s podporou EU a MŠMT