Pozvánka na webinář NPI ČR s názvem PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ A S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V PRAXI S POUŽITÍM PRVKŮ METODY FEUERSTEINA 2, 7. 12. 2020, 17.00 hod. on-line

Pro velký zájem a skvělé zpětné vazby jsme pro Vás připravili pokračování webináře NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina 2,

který se koná 7. prosince 2020, 17.00 – 18.40 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Odkaz pro přihlášení: zde.

Anotace webináře:

Při spolupráci s cizinci je důležité si uvědomit specifika učení se cizím jazykům. Často nejde pouze o osvojení si češtiny, ale i seznámení se s naší kulturou, tradicí, navázání důvěry, spolupráce, vzájemného respektu. Konkrétní možnosti, jak podpořit spolupráci, řeč, porozumění. Jak pracovat, pokud se nedaří.
Na co v terénu narážíme? Hodnocení, struktura hodiny, čas, aktuální online prostor – jak toho využít? Vše z praxe, autentické materiály.
Toto vše + podněty, které budou vycházet od vás, z vašich potřeb.

 Cíle:

·        navázat na 1. setkání (kde bylo cílem získat vhled, uvědomit si specifika, zamyslet se a sdílet)

·        zaměřit se na specifika jednotlivých jazyků

·        uvědomit si možnosti podpory učení cizinců

·        zprostředkovat zkušenost, praktické ukázky

·        umožnit debatu, klást otázky, společně sdílet

·        podpořit se vzájemně, nasměrovat

Více o lektorce na jejích stránkách https://terenniucitelka.cz/

Upozornění:  Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet

Prvních zhruba 200 registrovaných bude přímo v místnosti, kde bude moci klást otázky a budou plnohodnotnými účastníky. Pro další, kteří se nevejdou do tohoto limitu a přihlásí se jako náhradníci, umožníme účast v rámci streamu.

Odkazy budou rozeslány nejpozději v průběhu pondělka dopoledne – pokud nedorazí, zkontrolujte si složku se spamy či hromadnou poštou – pokud jej nenaleznete, napište e-mail organizačnímu garantovi; nevolejte telefonem kolem začátku webináře

Pro přihlášení do on-line místnosti je potřeba mít účet Google, který si můžete zdarma založit.

Těšíme se na setkání v on line prostoru.