Přání do nového školního roku 2019/20 a ohlédnutí za podporou NIDV k DŽC v roce 2018

Přejeme všem dětem/žákům cizincům i jejich učitelům a vedení škol vše nejlepší do nového školního roku. Podpora prostřednictvím NIDV probíhá nadále a těšíme se na Vaše dotazy v novém složení týmu. Koordinaci agendy dětí/žáků cizinců na celostátní úrovni se začátkem nového školního roku přebírá Mgr. Halka Smolová Závorová.

Současně bychom se chtěli ohlédnout za minulým kalendářním rokem prostřednictvím několika statistik, které byly vyhotoveny v rámci přípravy Výroční zprávy NIDV. Vybraná čísla za rok 2018 jsou:

  • 49 vzdělávacích programů v rámci ČR (697 účastníků),
  • 1 celostátní konference s tématem Děti/žáci cizinci (81 účastníků),
  • 157 podpořených prostřednictvím adaptačních koordinátorů,
  • 33 podpořených překladatelskými službami,
  • 23 podpořených tlumočnickými službami,
  • byli podpořeni pedagogičtí pracovníci z celkem 317 škol.