Přednáška pro studenty navazujícího magisterského oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem o činnosti krajských center podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky–cizince NIDV na pedagogické fakultě MU

Pedagogická fakulta MU v rámci projektu Odborníci z praxe o aktuálních otázkách vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity do škol pořádá cyklus přednášek k tematice odlišného mateřského jazyka pro nového navazujícího magisterského oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Koncepci, činnost, jednotlivé aktivity krajských center podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky–cizince NIDV, nabídku vzdělávacích programů, e-learningový kurz spolu s aktuálními otázkami a přístupy v této oblasti studentům dne 19. dubna 2018 představila Renée Grenarová z centrálního pracoviště NIDV.