Přehled možnosti podpory škol – ukrajinští žáci

Kolegové z MŠMT připravili jednoduchý a velmi přehledný materiál s přehledem o tom, kde a jakou podporu může škola získat , když vzdělává žáky v Ukrajiny – materiál je možno nalézt a stáhnout s funkčními odkazy zde.