Přehled podpory pro děti/žáky cizince MŠ, ZŠ, SŠ

Přemýšlíte o možnostech, jak co nejvhodněji a v co největší míře podpořit děti či žáky cizince nebo s odlišným mateřským jazykem ve Vaší škole?

Připravili jsme pro Vás přehledně soupis možností a opatření, včetně podpůrných opatření, kterými je možno podporovat děti a žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem v jednotlivých druzích škol, mateřských, základních i středních.

Podpora dětí v mateřských školách

Podpora žáků v základních školách

Podpora žáků ve středních školách